Werkgroep Bollenerfgoed

Werkgroep Bollenerfgoed

P1010883In de afgelopen decennia heeft de CHG-Werkgroep Bollenerfgoed vele activiteiten ontplooid. Hierdoor is de aandacht voor de bollenschuren en het draagvlak voor behoud ervan flink gegroeid, zowel bij de eigenaren als bij de overheid.

Activiteiten
* Advisering eigenaren, overheden, aannemers etc. over restauratie en herbestemming
* Gezorgd voor aanwijzing van Rijks- en gemeentelijke monumenten
* De Regionale Collectie Bollenschuren samengesteld (Top 100 bollenschuren)
* Samen met de overheid het Regionaal Bollenschurenbeleid opgesteld
* Schildjes “Monumentale bollenschuur” geplaatst op 50 bollenschuren

Onderzoek
* Database met foto’s en gegevens over ca. 450 bollenschuren in de regio;
* Onderzoeken naar de cultuurhistorie, bouwkundige, agrarische, juridische aspecten van bollenschuren en een marktanalyse t.b.v. herbestemming (1998)
* Rapport: Ruimtelijke linten en clusters van bollenerfgoed (2010)
* Inventarisatie Landschuurtjes in de Bollenstreek (2018-2019)
* Onderzoek: Gebouwd bollenerfgoed na 1945 (2019-2020)

2015 De Bollenstreek 71.30Publiciteit
* Zwarte Tulp Prijs: jaarlijkse prijs voor eigenaren die hun bollenschuur op zorgvuldige wijze hebben behouden of een nieuwe functie hebben gegeven (sinds 2003)
* Publiciteit: lezingen, excursies, exposities
* Website www.bollenerfgoed.nl

Boeken over bollenerfgoed en landschap
De Werkgroep Bollenerfgoed heeft boeken gepubliceerd over de ontwikkeling van de bloembollencultuur en de effecten daarvan op landschap en erfgoed:
* Beelden van Bollenschuren (1998)
* Nieuw leven voor oude bollenschuren (2006)
* Fietsen langs bollenerfgoed (2009)
* De Bollenstreek, landschap en erfgoed van de bloembollencultuur (2015)

017

Samenstelling Werkgroep van het CHG
De Werkgroep Bollenerfgoed valt onder het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek en bestaat uit actieve mensen met kennis van de bloembollensector, architectuur, geschiedenis, landschap en ruimtelijke ontwikkelingen. Leden van de Werkgroep Bollenerfgoed in 2019:
Piet Goemans (voorzitter), Marca Bultink, Rob Arnold, Rutger van Rijn en Ruud Zandbergen.
Daarnaast kunnen we een beroep doen op Joop Zwetsloot, Jos Warmenhoven, Piet Onderwater en Jos van Rooden.
De Werkgroep vergadert in gebouw De Vergulde Zwaan, gevestigd in een bollenschuur uit 1910 in Lisse.