2011

Zwarte Tulpprijs 2011 voor bollenschuur Katwijk aan de Rijn

De negende Zwarte Tulp Prijs is op 17 november 2011 uitgereikt aan Jos van der Valk, eigenaar van de voormalige bollenschuur van zijn voorvader Martinus van der Valk aan de Rijnstraat 25A in Katwijk aan de Rijn. 

De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek heeft de Zwarte Tulp Prijs 2011 toegekend aan Jos van der Valk omdat hij de schuur op zorgvuldige wijze heeft gerenoveerd en een nieuwe functie heeft gegeven. Deze bollenschuur is in 1902 gebouwd voor de kwekerij van Martinus van der Valk, die bloembollen teelde op de Zanderij van Katwijk. Het pand aan de Rijn was vier generaties in gebruik voor het bollenbedrijf en hoveniersbedrijf Van der Valk. In 2008 is de schuur, na een grondige renovatie, in gebruik genomen als woning door Jos van der Valk. Op die manier heeft de bollenschuur een nieuwe bestemming gekregen en is behoud voor de toekomst gewaarborgd.

Oorkonde en plaquette
Tijdens een gezellige bijeenkomst in de bollenschuur overhandigde de Katwijkse wethouder Daan Binnendijk de eigenaar de speciale plaquette met de tekst 'Monumentale bollenschuur'. Dit schildje krijgt een plek op de gevel. De bollenschuur is weliswaar geen gemeentelijk monument, maar staat sinds 2010 wel op de lijst van de Regionale Collectie Bollenschuren.
Jos van der Valk is blij dat de gemeente Katwijk uiteindelijk akkoord ging met de woonbestemming, zodat de restauratie van start kon gaan. "De bollenschuur aan de Rijn, waar mijn familie vier generaties lang in heeft gewerkt,
 is hierdoor behouden gebleven en ik voel deze prijs als een erkenning voor het vele werk dat we eraan hebben besteed." 

Herbestemming volop in belangstelling
De Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG schonk Van der Valk een oorkonde met een foto van het pand gezien vanaf de Rijn. Zij prezen de zorgvuldige wijze waarop het pand gerestaureerd is, met authentieke materialen en behoud van originele details.De leden van de Werkgroep Bollenerfgoed wezen erop dat hergebruik van historische panden landelijk volop in de belangstelling staat. "Vanwege de economische recessie komen er steeds meer gebouwen leeg die een nieuwe toekomst moeten hebben. Bij oude bollenschuren is dat al langer het geval, omdat ze voor de bloembollenteelt geen functie meer hebben. Wij zijn daar al 14 jaar mee bezig en waren onze tijd dus vooruit." 

 

De Zwarte Tulp Prijs wordt sinds 2003 jaarlijks toegekend aan eigenaren van bollenschuren in de Bollenstreek, die hun pand op een goede manier hebben behouden of een nieuwe bestemming hebben gegeven. "Door dit soort voorbeelden van herbestemming onder de aandacht te brengen, hopen wij dat het draagvlak voor herbestemming van bollenschuren zowel bij eigenaren als de overheid nog verder wordt vergroot. Op die manier kunnen de bollenschuren die voor onze streek zo'n grote cultuurhistorische waardehebben, behouden blijven voor de toekomst." 

Foto's:
- Prijswinnaar Jos van der Valk geflankeerd door wethouder Daan Binnendijk van Katwijk en voorzitter Piet Goemans van de CHG-werkgroep Bollenerfgoed.
- Jos van der Valk ontving een schildje en een oorkonde. 
- de plaquette 'Monumentale bollenschuur'
- De bollenschuur aan de Rijnstraat 25A in Katwijk aan de Rijn. 
(Foto's Nico Valstar)