2010

Zwarte Tulpprijs voor bollenschuur Van der Salm in Lisse

LISSE - De achtste Zwarte Tulp Prijs voor behoud van bollenschuren is op donderdag 10 februari 2010 in Lisse uitgereikt aan Freek van der Salm en Hanneke Crezée, bewoners van de voormalige bollenschuur aan de Vuursteeglaan 9A in Lisse.

De Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek heeft de Zwarte Tulp Prijs 2010 toegekend aan de familie Van der Salm-Crezée, vanwege de originele wijze waarop zij de bollenschuur hebben gerenoveerd en een nieuwe functie hebben gegeven. 
De bollenschuur die in 1928 werd gebouwd voor het bloembollenbedrijf van C.W. van der Salm is door kleinzoon Freek van der Salm en zijn gezin in 2009 in gebruik genomen als woning. Op die manier heeft het gebouw een nieuwe bestemming gekregen en is behoud voor de toekomst gewaarborgd.

Oorkonde en plaquette
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in de bollenschuur overhandigde de Lissese wethouder A.D. de Roon van Monumentenzorg het echtpaar de speciale plaquette met de tekst 'Monumentale bollenschuur', voor op de gevel. De schuur is weliswaar geen gemeentelijk monument, maar de uitstraling is wel monumentaal. De Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG schonk een oorkonde met foto's van het pand laten vervaardigen. De plaquette en oorkonde zijn ontworpen door Ontwerpstudio 2000 uit Amsterdam. De prijsuitreiking wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Bollenstreek.

Slimme architectuur
De bollenschuur is na een grondige renovatie veranderd in een comfortabele woning, modern ingericht maar met behoud van veel oude details. Ook over de buitenruimte is goed nagedacht: de tuin is aangeplant met streekeigen leibomen en beukenhagen. Architect Jos Warmenhoven van de Werkgroep Bollenerfgoed prees het ontwerp van het Amsterdamse architectenbureau Bastiaan Jongerius. "Het valt niet mee om een donkere bollenschuur met kleine ramen geschikt te maken voor bewoning, maar in dit pand is dat uitstekend gelukt. Er zijn slimme en tegelijk fraaie ingrepen toegepast bij de indeling en lichttoetreding. Karakteristieke details als de raamindeling, schuifdeuren en een vloerluik zijn intact gebleven."

Freek en Hanneke van der Salm zijn erg blij met de prijs. "Wij wilden gewoon een fijne woning bouwen. Het regelen van de vergunningen, plannen maken en de hele renovatie duurde ruim drie jaar. We vinden het een hele eer dat de werkgroep Bollenerfgoed ons huis een prijs waard vindt."

Moderne monumentenzorg
Joop Zwetsloot, voorzitter van de Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG, weer erop dat de werkwijze van het project de afgelopen 13 jaar zijn vruchten heeft afgeworpen. "De Werkgroep Bollenerfgoed geeft adviezen aan eigenaren en overheden. Zowel bij eigenaars als bij gemeenten is het draagvlak voor behoud van het Bollenerfgoed enorm toegenomen. Steeds meer schuren worden gerestaureerd door de eigenaar en er worden steeds meer schuren als monument aangewezen. We kunnen gerust stellen dat op die manier al bijna honderd bollenschuren in de Bollenstreek zijn gered van de ondergang." Peter Nijhof van de Werkgroep Bollenerfgoed merkte op dat de manier waarop precies aansluit bij de modernisering van de monumentenzorg die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor ogen heeft.