2008

Zwarte Tulpprijs 2008 voor bollenschuur in Rijnsburg

Op dinsdag 25 november 2008 is voor de zesde keer de Zwarte Tulp Prijs uitgereikt. Deze jaarlijkse prijs is bestemd voor een bollenschuur, die op een bijzondere manier is behouden of die een goede herbestemming heeft gekregen. Deze keer heeft de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed een pand in Rijnsburg uitgekozen.

De Zwarte Tulp Prijs 2008 is toegekend aan de heer Maarten Kuivenhoven, eigenaar van de voormalige bollenschuur aan de Oegstgeesterweg 200b in Rijnsburg. Deze bollenschuur is in 1923 gebouwd door de firma Zandbergen, die aan de Oegstgeesterweg nog meer bollenschuren bouwde. De laatste jaren was de tuinbouwco√∂peratie Maasmond-Westland in het pand gevestigd. 

Rijtuigen
De heer Kuivenhoven kocht de schuur en heeft hem in de afgelopen jaren geheel gerestaureerd, met als doel om er zijn collectie koetsen en rijtuigen in onder te brengen. De rijtuigencollectie geeft een goed beeld van het reizen door de eeuwen heen, maar is geen museum maken. De bijzondere collectie is alleen op afspraak te bezichtigen. Op die manier heeft de bollenschuur een nieuwe bestemming gekregen en is behoud voor de toekomst gewaarborgd.

Zesde Zwarte Tulp Prijs
Daarom heeft de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek besloten de Zwarte Tulp Prijs dit jaar aan de heer Kuivenhoven te overhandigen, vanwege de gedegen wijze waarop hij het pand heeft gerestaureerd en een nieuwe functie heeft gegeven. De Zwarte Tulp Prijs is sinds 2003 uitgereikt aan eigenaren van bollenschuren in Lisse, Warmond, Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom. De uitreiking wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Bollenstreek.
Op 25 november a.s. ontvangt de heer Kuivenhoven een oorkonde van de Projectgroep Bollenerfgoed en een plaquette met de tekst 'Monumentale bollenschuur', die door de Katwijkse wethouders D. Binnendijk van Ruimtelijke Ontwikkeling en J. Vingerling van Monumentenzorg zal worden overhandigd.