2007

Zwarte Tulpprijs 2007 voor bollenschuur Hillegom

Op 23 januari 2008 is de Zwarte Tulp Prijs 2007 uitgereikt aan Bouwbedrijf Schuit, eigenaar van het voormalige bloembollenexportbedrijf van William Dekker N.V. aan de Leidsestraat 126 in Hillegom. Wethouder monumentenbeleid R. van Zuijlen onthulde aan de gevel het schildje met de tekst ‘Monumentale bollenschuur’. Koos en Edward Schuit ontvingen een oorkonde van de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed.

Het is de vijfde keer dat de Zwarte Tulp Prijs is uitgereikt. Deze jaarlijke prijs is bestemd voor een bollenschuur, die op een bijzondere manier is behouden of die een goede herbestemming heeft gekregen. Deze keer bekroonde de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed een pand in Hillegom dat gebouwd is als kantoor, droogruimten en pakruimten voor het bloembollenexportbedrijf William Dekker NV.

Projectgroep-voorzitter Joop Zwetsloot memoreerde dat deze firma irissen kweekte op Jersey en Gernsey en in narcissen handelde op Groot-Brittannië. Dat was kennelijk erg lucratief want in 1933, kort na de crisistijd, werd villa Brittanje gebouwd en vier jaar later de schuur met kantoor erachter. Beide panden zijn ontworpen door de Hillegomse architect W. Kuitems met veel oog voor architectuur en vormgeving. Volgens Jos Warmenhoven van de projectgroep Bollenerfgoed is in de bouwstijl de nieuwe zakelijkheid te herkennen die ook de architectuur van Dudok en Frank Lloyd Wright kenmerkt.

Bedrijfsverzamelgebouw
Nadat de firma Dekker in de jaren ’60 was gestopt, stonden de schuren leeg. In 1977 kwamen de panden in handen van de aannemersfamilie Schuit, die er het woonwarenhuis Beter Wonen, later Casba in vestigde. Na 1987 stond het pand drie jaar leeg, totdat de gemeente Hillegom de agrarische bestemming wijzigde. Bouwbedrijf Schuit vestigde in 1990 het aannemersbedrijf in de ene helft van de schuur, de overige ruimtes werden verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw. Ook de villa ervoor wordt bewoond door de familie Schuit. 

Monumentendeskundige Peter Nijhof van de Projectgroep gaf de motivatie van de projectgroep voor het toekennen van de prijs. In het kantoorgedeelte zijn alle originele details in de architectuur intact gelaten, zoals tegelwerk, glas in lood en de mozaïekvloer. Bij de renovatie van de bollenschuur zijn de stalen ramen vervangen door kunststof kozijnen, maar dat is altijd weer terug te draaien. Het pand maakt deel uit van een heel lint bollenschuren en woningen van kwekers en exporteurs langs de Leidsestraat.

Vijfde Zwarte Tulp Prijs
De Zwarte Tulp Prijs is in het leven geroepen om eigenaren te belonen die hun bollenschuur op een gedegen wijze hebben onderhouden of gerestaureerd, of een andere bestemming hebben gegeven met behoud van de karakteristieke eigenschappen. De prijs bestaat uit een schildje met lauwerkransen en een oorkonde met foto van het pand, ontworpen door Ontwerpstudio 2000. De uitreiking van de Zwarte Tulp Prijs wordt sinds 2007 ondersteund door de Rabobank Bollenstreek.

Namens Bouwbedrijf Schuit namen de broers Koos en Edward Schuit de Zwarte Tulp Prijs 2007 in ontvangst tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het bedrijfsverzamelgebouw. De familie Schuit is erg trots op de prijs. De bollenschuur was speciaal nog even geschilderd en er stonden toepasselijke mandjes met bloeiende narcissen. Aan de wanden hingen bouwtekeningen uit de diverse perioden, waarop goed te zien was dat de bollenschuur voortdurend werd aangepast aan de ontwikkelingen in het bollenvak.

Erfgoed van de bloembollencultuur
Tijdens de prijsuitreiking op locatie werd door Marca Bultink van de projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed stilgestaan bij de cultuurhistorische waarde van het erfgoed van de bloembollencultuur. Dankzij eigenaren en overheden die bereid zijn bollenschuren een nieuwe bestemming te geven, kunnen de schuren weer worden onderhouden en blijven de panden behouden als karakteristieke elementen in het landschap van de Bollenstreek. 

Wethouder Van Zuijlen lichtte het monumentenbeleid van de gemeente toe en vertelde dat er in Hillegom twee bollenschuren gemeentelijk monument zijn en één rijksmonument. Bovendien heeft de gemeente twintig regionaal belangrijke panden als karakteristieke bollenschuren aangemerkt. Die krijgen een speciale status in het bestemmingsplan en mogen niet zomaar worden afgebroken of verbouwd. De gemeenteraad heeft voor elk van deze schuren 3000 euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar behoud en herbestemming van de panden. Hiermee geeft Hillegom aan dat de gemeente belang hecht aan haar historische rol als bollendorp.

Projectgroep Bollenerfgoed
De Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed is al tien jaar actief en de aandacht voor de bollenschuur en het draagvlak voor behoud ervan is in die periode flink gegroeid. De projectgroep brengt jaarlijks vele adviezen uit over behoud en hergebruik van bollenschuren. In 2006 is het Regionaal Bollenschurenbeleid tot stand gekomen, waardoor veel bollenschuren nu beter beschermd worden. De 95 meest waardevolle schuren in de regio zijn op een lijst gezet en vormen de Regionale Collectie Bollenschuren.