2013

Zwarte Tulpprijs 2013 voor bollenschuren Royal Van Zanten

HILLEGOM - De Zwarte Tulp Prijs 2013 is op 17 januari 2014 uitgereikt aan Royal van Zanten Flowerbulbs. Dit bedrijf aan de 1e Loosterweg 1a in Hillegom heeft de oude bollenschuren ingepast in het moderne sierteeltbedrijf. Op die manier is waardevol bollenerfgoed voor de Bollenstreek behouden. 

IMG 9875 300Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het bedrijf reikte Han Weber, gedeputeerde voor Cultureel Erfgoed en Groen van de provincie Zuid-Holland, de prijs uit namens de Werkgroep Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Weber roemde de manier waarop het 152 jaar oude bedrijf omspringt met haar bedrijfsgeschiedenis. Daarna overhandigde hij de metalen plaquette met de tekst ‘Monumentale bollenschuur’ aan directielid Nick Meijer van Royal van Zanten. 
De gedeputeerde prees ook het werk van de CHG-Werkgroep Bollenerfgoed: “De bollenschuren vertellen het verhaal van de ontwikkeling van de Bollenstreek en horen thuis in het landschap.”

Elfde Zwarte Tulp Prijs
De Werkgroep Bollenerfgoed reikte de Zwarte Tulp Prijs, die bestaat uit een schildje en een oorkonde, al voor de elfde keer uit. De prijs is bestemd voor de eigenaar van een bollenschuur in de Bollenstreek, die het pand op een goede manier heeft behouden of een nieuwe bestemming heeft gegeven. Jos Warmenhoven en Peter Nijhof van de Werkgroep Bollenerfgoed legden uit dat Royal Van Zanten is uitverkoren vanwege “het permanente ontzag van de directies voor het oorspronkelijke bollenerfgoed. De historische gebouwen uit 1911 zijn behouden en met respect voor cultuurhistorie en architectuur ingepast in de moderne bedrijfsvoering.”De Hillegomse vestiging van het bedrijf zit na een eeuw nog steeds op historische grond, temidden van de bloeiende bollenvelden. Het koninklijk wapen in de gevel, dat Van Zanten in 1901 ontving, evenals twee andere Hillegomse bedrijven, prijkt nog steeds in de gevel. Door deze vroege vorm van reclame is het bedrijf herkenbaar voor ieder die per trein van Haarlem naar Leiden reist.

bollenschuur Kon vavn Zanten 400

Koninklijke Van Zanten
Het bloembollenbedrijf Gebr. Van Zanten is opgericht door een tak van de Hillegomse familie Veldhuyzen van Zanten, één van de pioniers in de bloembollenteelt en –handel in de Bollenstreek. Het bedrijf begon in 1822 op de Zanderij aan de Stationsweg. De tweede generatie kocht in 1897 duingrond nabij de Pastoorslaan die nog afgezand moest worden en bouwde daar een bloembollenbedrijf. Omdat de zaak snel groeide, bouwde Gebr. Van Zanten in 1911 aan de 1e Loosterweg een nieuw bedrijfscomplex met bollenschuren, pakkerij en kantoren. In de jaren ’50 werden er moderne bedrijfshallen, kassen en een laboratorium bij gebouwd. De laatste tien jaar heeft Royal Van Zanten het bedrijf opnieuw verbouwd met klimaatcellen voor bloembollen en laad- en losruimtes.

IMG 1504 400

Erfgoed van de bloembollencultuur

De CHG-Werkgroep Bollenerfgoed werkt al sinds 1997 aan het behoud van waardevolle bollenschuren. Die vormen het erfgoed van de bloembollencultuur en hebben voor de Duin- en Bollenstreek een grote cultuurhistorische waarde, vertelde voorzitter Piet Goemans. Doordat ze niet meer agrarisch worden gebruikt, dreigen ze uit het landschap te verdwijnen. Sommige bollenschuren hebben inmiddels een vorm van (monumenten)bescherming gekregen, anderen zijn behouden doordat ze een nieuwe functie hebben gekregen. In de afgelopen 15 jaar heeft de Werkgroep Bollenerfgoed tientallen adviezen uitgebracht en is de aandacht voor de bollenschuur en het draagvlak voor behoud ervan flink gegroeid.