2012

Zwarte Tulpprijs 2012 voor bollenschuur Voorhout

VOORHOUT - De tiende Zwarte Tulp Prijs voor behoud van bollenschuren is uitgereikt aan Jos Ruiters en Natasja Heemskerk, eigenaars van de voormalige bollenschuur aan de Jacoba van Beierenweg 95 in Voorhout.

Zij ontvingen de prijs op vrijdag 23 november 2012 van de Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Die beloont hiermee de manier waarop zij de schuur een nieuwe functie hebben gegeven, waardoor behoud voor de toekomst gewaarborgd is.

Vier generaties Warmerdam
De bollenschuur is omstreeks 1910 gebouwd voor het bloembollenbedrijf Warmerdam-Hoogduin. Later is het pand vergroot en in gebruik geweest bij de fa. Warmerdam-Van der Salm. In totaal vier generaties hebben er gebruik van gemaakt. De bollenschuur staat in de Regionale Collectie Bollenschuren, de lijst van de ca. honderd belangrijkste schuren in de Duin- en Bollenstreek. In 2012 is de schuur, na een grondige renovatie, door Jos Ruiters en Natasja Heemskerk in gebruik genomen als kookstudio ‘Tulphoeve’.

Tiende Zwarte Tulpprijs
De Zwarte Tulp Prijs wordt sinds 2003 toegekend aan eigenaren van bollenschuren in de Bollenstreek, die hun pand op een goede manier hebben behouden of een nieuwe bestemming hebben gegeven. De prijs bestaat uit een oorkonde en een schildje, ontworpen door Ontwerpstudio 2000 uit Amsterdam. De prijsuitreiking wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Bollenstreek. Tijdens een gezellige bijeenkomst in de bollenschuur overhandigde wethouder John Stuurman van de gemeente Teylingen Jos Ruiters en Natasja Heemskerk het speciale schildje met de tekst ‘Monumentale bollenschuur’.

Herbestemming
De Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG schonk hen een oorkonde: “Dit is een schoolvoorbeeld van behoud door herbestemming, door ondernemende mensen en zonder subsidie. Op deze manier kunnen de bollenschuren die voor onze streek zo’n grote cultuurhistorische waarde hebben, behouden blijven voor de toekomst. Bovendien is dit al de tweede keer dat Jos en Natasja een bollenschuur een tweede leven gaven. Eerder al verbouwden zij een bollenschuur aan de Leidsevaart 165 in Noordwijkerhout.”

Erfgoed van de bloembollencultuur
De CHG-Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed werkt al 15 jaar aan het behoud van de meest waardevolle bollenschuren in de Bollenstreek. Enerzijds door ze een vorm van (monumenten)bescherming te geven en anderzijds door te bevorderen dat ze een nieuwe functie krijgen. In de afgelopen 15 jaar zijn tientallen adviezen uitgebracht en is de aandacht voor de bollenschuur en het draagvlak voor behoud flink gegroeid. Alles over behoud en herbestemming van bollenschuren is te vinden op: www.bollenschuren.nl