Schildjes op 50 oude bollenschuren

zaal bollenschurenbijeenkomst

Op zaterdag 25 november 2006 ontvingen de eigenaren van 50 van de meest waardevolle bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek een schildje voor op hun pand. Bovendien werd die dag de Zwarte Tulp Prijs 2006 uitgereikt en is het eerste exemplaar van het boek "Nieuw leven voor oude bollenschuren" gepresenteerd.

Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst op 25 november 2006 in Lisse, die was georganiseerd door de projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenschuren, die zich al sinds 1997 inspant voor behoud en herbestemming van bollenschuren. Daar waren de eigenaren van de meest waardevolle bollenschuren uit de Duin- en Bollenstreek aanwezig, maar ook vertegenwoordigers van de overheid en organisaties op het gebied van cultuurhistorie en de bollensector. De eigenaren van de bollenschuren namen de schildjes trots in ontvangst en vertelden daarbij enkele bijzonderheden over hun pand.

schildje Van WerkhovenSchildjes Monumentale bollenschuur
De blauw-witte nostalgische metalen schildjes met de tekst 'Monumentale bollenschuur' geven uitleg over de historie en de architectuur van de het pand, zodat voorbijgangers en toeristen kunnen zien dat het pand oorspronkelijk gebruikt werd voor de bloembollenteelt. Hierdoor komt er weer meer aandacht voor het behoud van bollenschuren, die de erfenis vormen van het imposante verleden van de bloembollencultuur en beeldbepalende elementen zijn in het landschap van de Duin- en Bollenstreek. De schildjes zijn ontworpen door Ontwerpstudio 2000 uit Lisse. 

Regionale Collectie
De vijftig bollenschuren die een schildje hebben ontvangen, maken deel uit van de Regionale Collectie Bollenschuren. Dat is een lijst van honderd bollenschuren, waarin de (Rijks)monumenten onder de bollenschuren staan en andere schuren die uit bouwkundig en cultuurhistorisch oogpunt beeldbepalend zijn voor de regio. Deze collectie is begin 2006 vastgesteld door de Regio Holland Rijnland, na gezamenlijk overleg van gemeenten in de regio en de projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenschuren, die zich al sinds 1997 inspant voor behoud en herbestemming van bollenschuren. 

2006 Nieuw leven voor oude bollenschurenBoek over schuren met een nieuwe functie
Nadat de schildjes waren overhandigd, werd de Zwarte Tulp Prijs 2006 uitgereikt en werd het boek "Nieuw leven voor oude bollenschuren" gepresenteerd. Dat boek toont 25 bollenschuren in de streek die een andere functie hebben gekregen, waardoor behoud van het pand voor de langere termijn verzekerd is. De eerste drie exemplaren van het boek werden door Joop Zwetsloot, voorzitter van de Projectgroep, overhandigd aan Jos Wienen, vice-voorzitter van de Regio Holland Rijnland, aan Jan van Aartrijk, bestuurslid van het Museum de Zwarte Tulp en aan Willem de Jong, bestuurslid van het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. 

Bollenerfgoed
Het Museum in Lisse heeft vanaf het begin onderdak geboden aan de projectgroep Bollenschuren. Met ingang van 2007 komt de projectgroep onder de vleugels van het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, waar een nieuw project Bollenerfgoed van start gaat. Juist nu er meer oog is voor het cultuurhistorisch erfgoed, is het goed dat de Duin- en Bollenstreek kan blijven terugvallen op een aanspreek- en adviespunt voor de bescherming, herbestemming en ruimtelijke inpassing van bollenschuren en ander erfgoed van de bloembollencultuur.