2009 Fietsen langs bollenerfgoed cover 2009 200p

Routegids Fietsen langs Bollenerfgoed verschenen

Op woensdag 15 april 2009 is de routegids 'Fietsen langs Bollenerfgoed' verschenen. Een boeiende fietstocht van 52 km door de Duin- en Bollenstreek, met veel informatie over historische bloembollenbedrijven, kwekerswoningen en ander erfgoed van de bloembollencultuur.

Het eerste exemplaar van de routegids werd door Pieter van Vree, voorzitter van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek aangeboden aan de heer Sander Schelberg, burgemeester van Teylingen en in het Dagelijks Bestuur van de Regio Holland Rijnland verantwoordelijk voor Economie en Toerisme. De fietsroutegids 'Fietsen langs Bollenerfgoed' is uitgegeven door het Cultuur-Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, in samenwerking met de Stichting ReCreatief Fietsen.

Afb. kaartje fietsroute

Architectuur en landschap
De fietsroute is een combinatie van een architectuurroute en een landschapsroute. Het routeontwerp is gemaakt door Jacqueline Hoekzema van de Stichting ReCreatief Fietsen, die al vele populaire fietsroutes heeft ontworpen. Lay-out en cartografie werden verzorgd door Michael Wannet van Studio 28 in Hillegom. De beschrijvingen van de bollenschuren waar de route langs voert zijn van de hand van Marca Bultink, actief in de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het CHG, die zich al sinds 1997 inspant voor behoud, bescherming en herbestemming van bollenschuren. Beide auteurs werden bedankt met een boeket bloemen.

Erfgoed van de bloembollencultuur
De bloembollencultuur speelt al anderhalve eeuw een bepalende rol in de Duin- en Bollenstreek. Niet alleen in het landschap, met de kaarsrechte zandsloten en bollenvelden, maar ook in het gebouwde erfgoed. De bollenschuren en kwekerswoningen die door bollenkwekers en exporteurs zijn gebouwd, zijn onlosmakelijk verbonden met de cultuurhistorie en het landschap van de Duin- en Bollenstreek. 
De fietsroute start in Lisse en loopt via Sassenheim, Warmond, Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk en Hillegom terug naar Lisse. De route is op twee plaatsen in te korten tot 45 km, maar kan ook worden verlengd tot 66 kilometer door een extra lus te maken vanaf Warmond via Oegstgeest, Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Startpunt is Museum De Zwarte Tulp in Lisse maar de route kan ook op andere startpunten worden opgepakt, zoals Keukenhof en Panorama Tulipland.

Slechts 5 euro
De uitgave van de fietsroutegids is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Zuid-Holland, de Regio Holland Rijnland, Fonds 1818, het VSB Fonds en het Van Ommeren De Voogt Fonds. Het fraai geļllustreerde boekje telt 64 pagina's in handzaam formaat met een ringbandje. In een algemeen hoofdstuk wordt uitgelegd waarvoor bollenschuren dienden en hoe ze te herkennen zijn. Achterin de routegids worden 85 bollenschuren afgebeeld en nader beschreven.
De routegids koste slechts € 6,50 en is te koop bij de VVV-kantoren en enkele boekhandels in de Duin- en Bollenstreek. (ISBN 978-90-814061-1-6).