Rapport
Rapport "Linten en clusters van bollenerfgoed" gepresenteerd
 

Cover rapport Linten en ClustersEr is een onderzoek verschenen over de ligging van bollenschuren en ander erfgoed van de bloembollencultuur en de relatie met het landschap van de Duin- en Bollenstreek. Het rapport Ruimtelijke linten en clusters van Bollenerfgoed, werd op 10 maart 2009 gepresenteerd tijdens de bijeenkomst 'Bollenerfgoed in de Greenport Duin- en Bollenstreek'.

Het onderzoeksrapport is gemaakt door de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG). Het eerste exemplaar van het rapport, dat bedoeld is voor beleidsmakers in de regio, werd tijdens de bijeenkomst uitgereikt aan CHG-voorzitter Pieter van Vree. Daarbij waren bestuurders, medewerkers en adviseurs aanwezig van de gemeenten in Holland Rijnland, de Greenport Duin- en Bollenstreek en diverse regionale organisaties.

Ruimtelijke linten en clusters
Van de circa 1500 bollenschuren die in de regio Duin- en Bollenstreek hebben gestaan, zijn er nog maar zo'n 400 over. Het is belangrijk dat het erfgoed van de bloembollencultuur niet verdwijnt, omdat het een grote cultuurhistorische waarde heeft en onlosmakelijk verbonden is met het cultuurlandschap van de Duin- en Bollenstreek. Uit het onderzoek blijkt langs welke linten en in welke clusters het bollenerfgoed zich in de afgelopen anderhalve eeuw heeft ontwikkeld. De resultaten daarvan zijn ingetekend op kaarten. Speciale aandacht vroeg de projectgroep voor het bollenerfgoed in het landelijk gebied. Eind 2009 is immers de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek van kracht geworden, waardoor het buitengebied voortaan onder het regime van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) valt. Tijdens een boeiende discussie werd nagedacht over de effecten van de GOM en de ruimte-voor-ruimte-benadering op het behoud van bollenerfgoed.

Gekleurde totaalkaart Bollenschuren op de groen blauwe landschapskaart 2009Regionaal bollenschurenbeleid
Tijdens de bijeenkomst bleek dat in veel gemeenten het in 2006 ingevoerde Regionaal Bollenschurenbeleid een lokale invulling heeft gekregen en dat er steeds meer bollenschuren op de gemeentelijke monumentenlijst worden gezet. Desondanks verdwijnen er nog steeds belangrijke panden. Van de 96 bollenschuren die vier jaar geleden in de Regionale Collectie Bollenschuren werden opgenomen, zijn er de afgelopen jaren toch nog zes gesloopt. Daarom stelt de Projectgroep Bollenerfgoed voor om de lijst aan te vullen met zeven andere bollenschuren in de diverse gemeenten. Later dit jaar zal de vernieuwde en verbeterde lijst van de Regionale Collectie Bollenschuren aan het Algemeen Bestuur van de Regio Holland Rijnland ter vaststelling worden aangeboden.

Gekleurde totaalkaart Bollenschuren op de topografische ondergrond 2009

Toekomst project
Met het aanbieden van het rapport is het project Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed officieel afgerond. De Projectgroep heeft sinds 1997 gewerkt aan het behoud van de meest waardevolle bollenschuren in de Bollenstreek. Enerzijds door ze een vorm van bescherming te geven en anderzijds door te bevorderen dat ze een nieuwe functie krijgen. In de afgelopen 13 jaar heeft de projectgroep tientallen adviezen uitgebracht en is de aandacht voor de bollenschuur en het draagvlak voor behoud ervan enorm toegenomen. 
In 2010 gaat het project Bollenerfgoed verder als een vrijwilligerswerkgroep binnen het CultuurHistorisch Genootschap. Het CHG is met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek in overleg over financiering van de activiteiten en het op peil houden van de verzamelde kennis.

Rapport bestellen
Het rapport Ruimtelijke linten en clusters van Bollenerfgoed inclusief CD-Rom is verkrijgbaar voor € 25,- excl. portokosten. U kunt het bestellen door een E-mail met uw gegevens te zenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt de kaarten ook op deze website vinden.