Herbestemming

4 De grote schuur aan de Zanderijsloot 02Herbestemming van bollenschuren

Het gaat goed met het herbestemmen van bollenschuren. Steeds meer gemeenten zijn bereid een vergunning af te geven voor een andere functie voor bollenschuren. De meeste schuren krijgen een nieuwe bestemming als woning, maar ook functies als kantoor, kleinschalig bedrijf, verblijfsrecreatie en andere bestemmingen zijn mogelijk. Op die manier blijven steeds meer bollenschuren behouden voor het nageslacht. 

PICT7027 Marca Bultink 600Herbestemming is de beste manier om bollenschuren en ander bollenerfgoed te behouden. Alleen aanwijzing tot monument biedt nog geen zekerheid dat de bollenschuur ook daadwerkelijk behouden blijft, want een gebouw zonder functie heeft weinig overlevingskansen. Met een nieuwe, rendabele functie krijgt een bollenschuur een tweede of soms derde leven.

2006 Nieuw leven voor oude bollenschuren

Nieuw leven voor oude bollenschuren
In het verleden zijn al veel bollenschuren omgebouwd tot bedrijfsruimte, maar daarbij werd de schuur vaak onherstelbaar beschadigd door bouwkundige ingrepen. Het een goed teken dat tegenwoordig steeds meer eigenaren hun bollenschuur een tweede leven gunnen zonder daarbij het karakter van de bollenschuur aan te tasten. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die in een bollenschuur willen wonen of er een kantoor of kleinschalig bedrijf in willen vestigen.
De animo voor herbestemming is groot en het klimaat voor herbestemming is gunstiger dan ooit, nu we creatief moeten zijn met de schaarse ruimte in de Bollenstreek. Bovendien is er steeds meer aandacht voor cultuurhistorie en groeit het besef dat we rekening met ons erfgoed moeten houden bij de ruimtelijke ordening. 

Foto cover boekje handreikingAdvisering
Gemeenten en de provincie Zuid-Holland staan steeds vaker toe dat bollenschuren een andere bestemming krijgen. Herbestemmen en renoveren moet echter wel met beleid gebeuren, anders staan er over enkele decennia in de streek alleen nog onherkenbaar veranderde bollenschuren en slechts in een enkel geval een gerestaureerde bollenschuur.
Daarom adviseert de Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG eigenaren van bollenschuren, mensen die een bollenschuur willen verbouwen. gemeenten, makelaars, projectontwikkelaars over de beste methoden voor behoud, herbestemming, restauratie en renovatie.

Publicaties over herbestemming
In ons boek Nieuw leven voor oude bollenschuren (2006) staan tientallen voorbeelden van bollenschuren die een nieuwe functie hebben gekregen. Het boek bevat ook creatieve en praktische tips voor onderhoud en restauratie, die recht doen aan de bollenschuren en hun omgeving. Het is bedoeld als inspiratiebron voor eigenaren van bollenschuren, architecten, aannemers, overheden en alle anderen met intersse voor het erfgoed van de bloembollencultuur. 

In het boekje Bollenerfgoed, een beeld voor de toekomst. Een handreiking voor herbestemming van bollenerfgoed (2014) kunt u allerlei tips vinden voor het instandhouden en herbestemmen van bollenschuren.