Bollenerfgoed

6 Kwekerij Veelzorg met herkwerk 02 uitsnBOEi verwerft Kwekerij Veelzorg Hillegom

De ontwikkelingsmaatschappij BOEi heeft de historische gebouwen van Kwekerij Veelzorg aan de Hillegomse Stationsweg gekocht. Het monumentale bloembollenbedrijf van J.H. Veldhuyzen van Zanten Azn. B.V zal de komende jaren een nieuwe bestemming krijgen. Daarover heeft BOEi een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Hillegom.

De voormalige bloembollenkwekerij Veelzorg en het exportbedrijf liggen al sinds 1822 aan de Stationsweg 129-131 in Hillegom. Op het terrein staan diverse waardevolle bollenschuren uit verschillende perioden: een hyacinten-holkamer (1906), een bollenschuur met lattenloods (1928), het kantoor (1850) en de kwekerswoning Vredehof (1896).

jvd mg 7872 20150512 1 0

BOEi nieuwe eigenaar
Vijf generaties teelden er aanvankelijk aardappelen en groenten, vanaf 1850 vooral tulpen, hyacinten en narcissen. Het bedrijf heeft geen opvolger, maar de laatste eigenaar, A.J.H. Veldhuyzen van Zanten, kon het niet over zijn hart verkrijgen het historisch erfgoed te slopen of aan zijn lot over te laten. Alle gebouwen zijn nog in de staat waarin ze waren toen het bedrijf in 1990 zijn deuren sloot.

In de afgelopen jaren heeft Veldhuyzen van Zanten geprobeerd een nieuwe bestemming voor de bollenschuren te vinden. Sinds 2008 wordt daarbij samengewerkt met BOEi, een non-profit organisatie die als doelstelling heeft: het behoud van industrieel erfgoed door herbestemming. Op 31 december 2010 heeft Veldhuyzen van Zanten alle gebouwen, behalve de villa, voor het symbolische bedrag van één euro overgedragen aan BOEi. Daarbij heeft BOEi de verplichting op zich genomen de historische gebouwen te restaureren en deze een nieuwe functie te geven. BOEi is erg onder de indruk van het genereuze gebaar dat de heer Veldhuyzen van Zanten maakt. Dit authentieke bollencomplex is heel bijzonder en zeer zeldzaam.

Hyacinten holkamer Veelzorg PICT4682

Wonen en museum op Veelzorg
Het plan dat Veldhuyzen van Zanten al had laten ontwikkelen, zal de komende jaren door BOEi in grote lijnen worden uitgevoerd. In de grote bollenschuur aan de zanderijsloot zouden ca. zes woningen moeten komen, in de achtergelegen narcissenloods kan geparkeerd worden. De hyacinten-holkamer en eventueel ook het kantoor krijgen in het plan een museale bestemming. 
Om de restauratie te financieren is extra woningbouw op het terrein nodig. Daarom wil BOEi langs de Stationsweg ca. vijf tot zes geschakelde woningen bouwen. De heer Veldhuyzen van Zanten bouwt nog eens zes woningen op het terrein achter de bedrijfsgebouwen.

Overeenkomst met de gemeente
Voordat het plan van start kan gaan moet eerst het bestemmingsplan nog gewijzigd worden. De gemeente Hillegom wil graag meewerken aan de plannen voor het vestigen van woningen en een museum op Kwekerij Veelzorg. Op 23 december 2010 hebben de gemeente Hillegom en BOEi een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het Veelzorg-terrein. Zo behoudt Hillegom de historische gebouwen, die verwijzen naar de oorsprong van de bloembollencultuur, en krijgt Hillegom er een toeristische attractie bij.

Monumentaal bollenerfgoed
Het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek is erg blij met de ontwikkelingen. Veelzorg wordt door de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het CHG beschouwd als één van de gaafst bewaard gebleven bloembollenbedrijven in de regio. Het is een hoogtepunt op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed van de bloembollencultuur. Het is van groot belang dat dit complex door restauratie en herbestemming behouden kan blijven voor het nageslacht.

Persbericht 15 januari 2011

Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed

www.boei.nl