Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed


Vrienden van het Bollenerfgoed

De Werkgroep Bollenerfgoed van het Cultuur Historisch Genootschap werkt al bijna 20 jaar aan bescherming en herbestemming van het erfgoed van de bloembollencultuur, zodat dit voor de Duin- en Bollenstreek behouden blijft. Dat kunnen wij echter niet alleen! Daarbij hebben wij uw steun hard nodig!

Er is geld nodig voor advisering en onderzoek, voor ondersteuning van de Werkgroep, voor publiciteit, voor de jaarlijkse Zwarte Tulp Prijs en vele andere activiteiten. Als Vriend van het Bollenerfgoed steunt u het werk van de Werkgroep Bollenerfgoed met een jaarlijkse bijdrage. Dat kan op twee manieren:

Vriend
Bijdrage van € 100,00 per jaar. U ontvangt dan als dank:
- het fietsrouteboekje “Fietsen langs bollenerfgoedschuren”
- het boek “Nieuw leven voor oude bollenschuren”
- vermelding van uw naam op de website www.bollenerfgoed.nl (indien gewenst)

Vriend Plus
Bijdrage van € 200,00 per jaar. U ontvangt dan als dank:
- het bovenstaande, plus ons nieuwe boek
“De Bollenstreek, landschap en erfgoed van de bloembollencultuur”

Wilt u ons helpen? Word dan Vriend van het Bollenerfgoed
Dat kan door invulling van het aanmeldingsformulier ‘Vrienden van het bollenerfgoed’.
U kunt ook contact opnemen met onze coördinator, Piet Goemans, tel. 0252-524107 of via e-mail: bollenerfgoed@gmail.com.
Uw gift kan belastingvoordeel opleveren. Het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek heeft de ANBI status. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van uw situatie.

Vrijwillige bijdrage
Als u ons werk belangrijk vindt, maar de Vrienden-status u niet goed uitkomt, dan kunt u natuurlijk ook een vrijwillige bijdrage schenken.
U kunt uw gift overmaken op Rabobank rekening: IBAN NL07RABO0141500522 op naam van het CHG Duin- en Bollenstreek, onder vermelding van ‘Vrienden van het Bollenerfgoed’.


Copyright ® CHG