Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed


Tentoonstelling 'Bollenschuren, Iconen van de Bollenstreek'

In museum De Zwarte Tulp in Lisse is een nieuwe tentoonstelling te zien: ‘Bollenschuren, Iconen van de Bollenstreek’. Daarin staan de architectuur, de betekenis voor het landschap en het hergebruik van bollenschuren centraal.

Bollenschuren zijn sinds het eind van de 19de eeuw gebouwd voor de opslag en verwerking van bloembollen. De ontwikkelingen in techniek en logistiek in het bollenvak zijn bepalend geweest voor de architectuur van bollenschuren.
Dit industrieel-agrarisch erfgoed vertelt het verhaal van de bloembollencultuur. Daarom heeft museum De Zwarte Tulp, dat zelf ook gevestigd is in een voormalige bollenschuur, besloten hieraan een wisseltentoonstelling te wijden, die op 9 september 2016 is geopend.

Iconen van de Bollenstreek
Bollenschuren zijn zo karakteristiek voor de Bollenstreek dat ze als iconen van het landschap worden beschouwd. Daarom staan steeds meer bollenschuren op de monumentenlijst en krijgen ze ook steeds vaker een nieuwe functie. De tentoonstelling laat ook zien hoe bijzonder het is om in een bollenschuur te wonen en te werken.

Bollenschuren zien, horen, voelen, ruiken en beleven
Marianne de Jong-Verdegaal van de tentoonstellingscommissie van het museum legde uit dat de samenwerking tussen het museum en de werkgroep Bollenerfgoed een verrassende tentoonstelling heeft opgeleverd, waarbij niet alleen foto’s van bollenschuren zijn gebruikt, maar zelfs twee types bollenschuren in het museum zijn nagebouwd. Daardoor kun je de bollenschuur niet alleen zien, maar ook voelen, horen en zelfs ruiken!

Twintig jaar Werkgroep Bollenerfgoed
De tentoonstelling werd geopend door Joop Zwetsloot, oud-voorzitter van museum De Zwarte Tulp én van de Werkgroep Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Hij blikte terug op het werk van de Werkgroep Bollenerfgoed, die zich sinds 1996 inspant voor behoud en herbestemming van bollenschuren en ander bollenerfgoed. De eerste tien jaar gebeurde dit onder de vleugels van Museum De Zwarte Tulp, de laatste tien jaar onder die van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek.

Bescherming en herbestemming
De Werkgroep heeft veel onderzoek gedaan naar bollenschuren en geeft advies aan eigenaren en overheden. Door middel van boeken, fietsroutes, lezingen en de jaarlijkse Zwarte Tulp Prijs is belangstelling voor het karakteristieke bollenerfgoed gewekt bij eigenaren, overheden en andere groepen. Hierdoor zijn inmiddels 94 bollenschuren een monument geworden en heeft de Bollenstreek een beschermde Regionale Collectie Bollenschuren. Bovendien hebben veel bollenschuren inmiddels een duurzame nieuwe bestemming gekregen.

De tentoonstelling ‘Bollenschuren, Iconen van de Bollenstreek’ is te zien tot en met 19 februari 2017. Museum De Zwarte Tulp, Grachtweg 2A, 2161 HN Lisse. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur. Maandag is het museum gesloten.


(Foto’s Rob van Dijck,Nico Valstar en Marca Bultink)

Start tentoonstelling
Marianne de Jong opent
de bijeenkomst
Joop Zwetsloot rijdt de
tulpenbollen naar de
bollenschuur
Piet Goemans kijkt toe.
Toespraak Joop Zwetsloot
Joop Zwetsloot -
Het gewas ligt in de schuur
In het museum zijn
twee bollenschuren nagebouwd
Bollenschuur met gaasbakken, stalen raam en ventilator
Bollenschuren, Iconen in het landschap
Bollenschuren Iconen in het landschap
Nieuw leven voor oude bollenschuren
Overzicht 20 jaar Werkgroep Bollenerfgoed
Overzicht 20 jaar Werkgroep Bollenerfgoed
Peter Nijhof en publiek
Marca Bultink en publiek
Jos Warmenhoven en Joop Zwetsloot

laatst gewijzigd 21 september 2016

Copyright ® CHG